Dani hrvatskog chartera sajam 2013

Nastup Podruma Krešić na 
DHC sajmu kao upotpunjena
charter i turistička ponuda...

Prekrasna tro- dnevna atmosfera

DHC je sajam specijalno namjenjen charterima, vlasnicima brodova, marinama te prodajnim agentima koji na jednom mjestu prestavljaju hrvatsku charter ponudu. Podrumi Krešić na sajmu su nastupili kako bi upotpunili tu ponudu te sklopili uspješna poslovanja u svijetu nautike.